Conference 2016 Brief Report in Hungarian

Magyarságtudományi Konferencia
2010.május 29-30.
Concordia Egyetem, Montreal

Kattintson ide az angol változathoz

Prof. George Bisztray

A montreáli Concordia Egyetemen került megrendezésre a 2010-es Magyarságtudományi konferencia. Egyben ez volt az 1985-ben alakult Hungarian Studies Association of Canada (HSAC) 25-ik konferenciája. Május 29-én kezdödött a találkozó, melyet Bisztray György, a torontói magyar tanszék nyugdíjazott professzora nyított meg. Elöadásában visszatekintett az HSAC több mint negyedévszázados múltjára és emlékeztetett arra, hogy a társaság az egyetlen olyan szervezet Kanadában, mely tudományosan, egyetemeken megrendezett évi konferenciákon vizsgálja a kanadai magyar közösségek történelmét, illetve a magyarországi kultúrát, társadalmat és múltat. Az HSAC Hungarian Studies Review címü tudományos folyóirata évente jelenik meg nyomtatott formában és a Magyarságtudományi Füzetek nevü sorozatot pedig a világ legismertebb nemzeti könyvtárai tárolják, köztük a washingtoni Library of Congress és a londoni Brit Könyvtár.

Judit Havas

Az Európából érkezett elöadók között volt Amedeo di Francesco, az International Association of Hungarian Studies elnöke. Di Francesco professzor az olaszországi magyarságtudomány három évtizedes múltjára tekintett vissza. A Miskolci Egyetemet képviselte Molnár Erzsébet professzor, aki Brassai Sámuel 19. századi nyelvész, illetve filozófus életét mutatta be. Havas Judit, a budapesti Petöfi Irodalmi Múzeum részéröl érkezett Montreálba. Havas Judit elöadómüvésznöt már jól ismeri a montreáli magyar közösség. Az idei konferencián a Nyugat címet viselö nagymúltú irodalmi folyóirat költöiröl tartott elöadást. A két-napos konferencia elsö délutánján a müvésznö verseket szavalt, melybe a résztvevöket is bevonta.

Botár Olivér, a Manitobai Egyetem szépmüvészeti professzora már évek óta tagja a társaságnak és Kanada egyik legdinamikusabb, fiatal magyar származású tudósa. Botár professzor Kállai Ernö és Kepes György 20-ik századi müvészetéröl tartott multimédiás elöadást. (Photo: Prof. Botár Olivér elõadása)

Eniko Pittner

Kanadai magyarságot éríntö témák is voltak az idei HSAC konferencián. Pittner Enikö, a Torontói Egyetem PhD kandidátusa a kanadai magyar sajtó 1957 és 1972 közti fejlödésére fókuszált, illetve azt vizsgálta, hogy milyen hatással volt Pierre Trudeau miniszterelnök multikulturális politikája az emigráns sajtótermékekre. Dr. Velki Magdolna nyelvész a kanadai magyar élönyelv különlegességeiröl beszélt. Elmondta: ha elfogadott, hogy a Vajdaságban használt magyar nyelv is átalakult kisebbségi helyzete miatt, akkor nem csoda, ha ugyan ez Kanadában is megtörténik a magyarság köreiben. Ádám Christopher, a Carleton Egyetem professzora, a kanadai magyar kommunista mozgalom, illetve a Munkás címü hetilap hanyatlásáról tartott elöadást.

Nausikaa Muresan

A vasárnapi elöadók között volt Dreisziger Nándor, a kingstoni Royal Military College nyugdíjazott professzora, aki a magyarok eredeteihez kapcsolódó új kutatásait mutatta be. Fülöp Éva, az Albertai Egyetem PhD kandidátusa a családregényekröl adott elö. Szerinte ezek olyan irodalmi müvek melyek segítenek a múlt feldolgozásával. Muresan Nausikaa, az Ottawai Egyetem kandidátusa is irodalmi témával gazdagította az idei konferenciát: Joe Kertes Gratitude címö könyvét elemezte.

Magyarországi társadalmi és politikai témákról is elhangzottak elöadások. Orosz József, egy Pulitzer-díjas újságíró a magyar médiáról és az utóbbi évekre jellemzö harsány politikai harcokról adott elö. Göllner András professzor pedig a magyarországi politikai diskurzusra, illetve a demokrácia fenntarthatóságáról beszélt. A konferencia második napján Paul St. Clair olyan témáról adott elö, mely nem csak Magyarországot, de Kanadát is érinti: nevezetesen, a roma menekült-kérelmekröl.

Bisztray professzor több mint két évtizede tartó munkája után lemondott az HSAC vezetö-titkár poziciójáról. Erre a posztra Judy Young-ot, a Canada-Hungary Educational Foundation elnökét választotta meg a közgyülés. Tari Andor, a társaság elnöke is lemondott, öt pedig Schwartz Ágota, az Ottawai Egyetem professzora váltotta fel. A szervezet új alenöke Ádám Christopher, aki Schwartz professzor távolléte alatt ügyvezetö elnökként is szolgál. Az HSAC kincstárosa továbbra is Lovrics Margit, aki már hosszú évek óta végzi lelkesen ezeket a fontos feladatokat.

A konferencia idei vacsoráját a montreáli Café Rococo nevü magyar étteremben rendezték meg. A vacsora díszvendége Judith Woodsworth, a Concordia Egyetem magyar származású rektora volt aki magyarul is köszöntötte a vendégeket. Az étterem teljesen megtelt a konferencia résztvevöivel és vendégeivel. Az HSAC vezetöi szintén köszönetet mondtak Bisztray professzornak, aki hosszú évek óta lelkes, önzetlen munkájával tartotta életben a társaságot. (Photo: Dr. Judith Woodsworth beszél a vacsorán)